Žádost o poskytnutí informace ve věci záboru pozemků