Žádost o poskytnutí informace ve věci – vyhotovení kopií listin týkajících se rekonstrukce STL, plynovodu a plynovodních přípojek v ulici Poděbradská