Žádost o poskytnutí informace ve věci - územní rozhodnutí k vodovodu vedenému na pozemcích v k. ú. Libeň