Žádost o poskytnutí informace ve věci uzavření smlouvy