Žádost o poskytnutí informace ve věci - uzavření kontribučních smluv s developerem YIT Stavo.s.r.o.