Žádost o poskytnutí informace ve věci smlouvy o smlouvě budoucí na užívání „sportovního zázemí TJ Praga“