Žádost o poskytnutí informace ve věci přestupků dle ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich