Žádost o poskytnutí informace ve věci - pravidla pro výběr klientů domova s pečovatelskou službou