Žádost o poskytnutí informace ve věci - pozemky svěřené ve správě MČ Praha 9