Žádost o poskytnutí informace ve věci parc. č. 1915/35, k.ú. Vysočany - provoz ubytovny