Žádost o poskytnutí informace ve věci - náhrady škod