Žádost o poskytnutí informace ve věci konečného rozhodnutí o přestupku vedené správním orgánem pod č.j. R.OOS 5/2022