Žádost o poskytnutí informace týkající se zřízení, parků, lesoparků a přírodních parků na území MČ Praha 9