Žádost o poskytnutí informace týkající se výstavby nájemních bytů pro ubytování zejména členů akademické obce", na pozemku parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov