Žádost o poskytnutí informace týkající se vydávání rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby