Žádost o poskytnutí informace týkající se vydání kolaudačního souhlasu související s projektem „Čtvrť Emila Kolbena 2"