Žádost o poskytnutí informace týkající se užívání stavby č. p. 2340 v k. ú. Libeň