Žádost o poskytnutí informace týkající se umístění kontejnerů na tříděný odpad v ul. Lisabonská 799, Praha 9