Žádost o poskytnutí informace týkající se umístění dopravní značky nacházející se při vjezdu do ul. Moravcových z ul. Kolbenova