Žádost o poskytnutí informace týkající se subjektu spol. EKOSPOL., a. s.