Žádost o poskytnutí informace týkající se stavebního záměru „Polyfunkční soubor Poděbradská“