Žádost o poskytnutí informace týkající se stavebních úprav na pozemku č. 616/6 k. ú. Vysočany