Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu v k.ú. Vysočany