Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 1915/16 v k.ú. Vysočany