Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu, umístěné na fasádě objektu č.p. 5 ul. Českobrodská, k.ú. Hrdlořezy