Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcele 87/1 v k.ú. Hrdlořezy