Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 644/92 v k. ú. Prosek