Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 1693/9, k.ú. Vysočany