Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku č. 1895/3 v k.ú. Vysočany