Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby oplocení v k. ú. Prosek