Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby nazvané "Bytový dům Krejcárek"