Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby na pozemku č. parc. 82 v k. ú. Vysočany