Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby na parcele č. 500/116, resp. navazujících parcel, k. ú. Střížkov