Žádost o poskytnutí informace týkající se smluvních vztahů mezi MČ Praha 9 a vlastníky nemovitostí, které jsou součástí veřejného prostranství