Žádost o poskytnutí informace týkající se smluv o bezúplatném převodu nemovitostí mezi úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Hlavním městem Prahou zastoupeném MČ Praha 9 v letech 2010 - 2011