Žádost o poskytnutí informace týkající se smlouvy o směně uzavřené mezi MČ Praha 9 a společností Prosek 2, s. r. o.