Žádost o poskytnutí informace týkající se řízení o umístění stavby nazvané „Areál pro seniory Rubeška“