Žádost o poskytnutí informace týkající se reklamního zařízení umístěné na pozemku parc. č. 1672/3, k. ú. Vysočany