Žádost o poskytnutí informace týkající se reklamního nosiče na pozemku parc. č. 369/3, v k. ú. Vysočany