Žádost o poskytnutí informace týkající se reklamních nosičů na pozemku č. 819 v k. ú. Vysočany