Žádost o poskytnutí informace týkající se projektu úpravy parteru ulice Drahobejlova