Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemku parc. č. 500/ 56 v k. ú. Střížkov