Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemku parc. č. 1628/1 v k. ú. Hloubětín