Žádost o poskytnutí informace týkající se parkovacích míst – parkovací dům Billa