žádost o poskytnutí informace týkající se LED obrazovky na fasádě objektu Galerie Harfa, č.p. 2420, k.ú. Libeň