Žádost o poskytnutí informace týkající se kontejnerů, parkovacích míst, lhůt stanoveným k vyřizování stížností a žádostí