Žádost o poskytnutí informace týkající se etického kodexu zaměstnance a zastupitele