Žádost o poskytnutí informace týkající se doby trvání nájemní smlouvy