Žádost o poskytnutí informace týkající se budovy na pozemku č. parc. 29/2 v. k. ú. Hrdlořezy