Žádost o poskytnutí informace týkající se 6 ks staveb pro reklamu na pozemcích parc. č. 1696, 1726/56,1719/2, 1721 a 1687, vše v k.ú. Vysočany